Slovak Czech English German Polish

Utorok, 19. apríla 2011

Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Judáš sa musel veľmi tešiť, keď niesol jeden z dvanástich plných košov (Mat 14,20). Veď v tom koši bolo viac zvýšeného chleba ako z toho, z čoho boli namnožené. Myslel si, že keď zanedlho povedie armádu na Rimanov, nebudú potrebovať poľnú kuchyňu... Zabijú niekoho? Ježiš ho vzkriesi. Ochorie niekto? Ježiš ho uzdraví... Judáš si snáď myslel, že Ježiš ešte nevie o tom, ako bude využitý v tomto super pláne. Potreboval Ho nejako prinútiť. Veď zabiť sa Ježiš nedá, to sú rečičky, ktoré hovoril o svojej smrti. Judáš tomu neveril. A tak tým, čo Ho zatýkali, rozkazuje, aby Ježiša odviedli opatrne... (Mar 14,44). Keď však Pána Ježiša odsúdili, prišiel šok z toho, že jeho plán, v ktorom Ho chcel použiť, stroskotal. Prišlo mu to ľúto, vrátil peniaze a vyznal svoj hriech zrady. Toto pokánie však malo jednu chybu. Nešiel so svojou depresiou, ťarchou, sklamaním k Bohu, ale v zúfalstve spáchal samovraždu. – Milý priateľ, nemáš aj ty nejaký program, v ktorom hrá Ježiš úlohu pomocníka? Viera znamená podriadiť sa Jeho veľkej autorite, a nie nútiť Ho, aby On urobil, čo my chceme (Becky Pippert). „Ty poď za mnou“ – nie opačne! (Ján 21,22). „Vezmi svoj kríž na seba každý deň a nasleduj Ma!“ – hovorí Pán Ježiš (L 9,23). Poď dnes nasledovať Pána Ježiša a nebudeš nikdy ľutovať!