Slovak Czech English German Polish

Piatok, 22. apríla 2011

Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude Hospodin jediný a Jeho meno jediné. V Biblii Kristíny Royovej je jej prvá poznámka: „Boh bude mať posledné slovo.“ Pán Ježiš na kríži skutočne zomrel. Tento fakt nespochybňujú ani ateistickí vedci (Kauza Ježiš, str. 97). Tento historický fakt smrti Pána Ježiša má aj pre mňa obrovské dôsledky. Aj za mňa okúsil smrť (Žid 2,9), odlúčenie od Otca (Mat 27,46 a 1Tes 1,9); zostúpil do hĺbky žalára (Ef 4,9 a 1. Pt 3,19). – Čo však nemohlo zomrieť, bol Jeho večný Duch (Žid 9,14 a 12,9). Pán Ježiš svojho Ducha vložil do rúk svojmu Otcovi a potom fyzicky a duševne zomrel (Luk 23,46). Duch Boží, Duch Kristov nemôže zomrieť a ak sa Tvoje telo stane Božím chrámom a Duch Boží prebýva v tebe, tak – hoci telo raz zomrie alebo bude premenené – zažiješ vzkriesenie tak, ako Pán Ježiš – Prvotina vzkriesených. Toto tajomstvo vzkriesenia a moci nezničiteľného života (Žid 7,16) kniežatá tohto sveta pod diablovým vplyvom nepoznali (neverili tomu), lebo by neboli Pána slávy ukrižovali (1. Kor 2,8). Keď diabol pochopil, že súd prehral, pokúsil sa o to, aby Pán Ježiš zostúpil z kríža. Zaznelo tam však posledné slovo pre ľudí budúcich tisícročí: „Dokonané!“ Aké bude posledné slovo od Boha pre teba? „Nepoznám ťa, choď odo mňa preč,“ alebo: „Poď a vojdi do radosti svojho Pána!“? (Mat 25).