Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. apríla 2011

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval. Niekde som čítal, že istý človek vyznával svoj hriech priateľovi. Priznal sa, že ukradol reťaz. Zabudol však povedať, že na tej reťazi bola krava. Niektoré veci si pamätáme, za niektoré sa hanbíme. Niektoré hriechy si ani neuvedomujeme. Pokánie podľa Biblie nie je v prvom rade zmena správania. Je to zmena v mojej mysli. Ako je napísané v Liste Rimanom 7,24: „Biedny ja človek! Kto ma vyslobodí z tela tejto smrti?!“ Zmenu správania v nás spôsobí až Pán Ježiš, ak Ho s vierou prijmeme a On v nás a cez nás spôsobí nové skutky (Ef 2,10). Judáš ľutoval, čo spravil, ale k Pánovi Ježišovi neprišiel. Pokánie bez viery vedie k zúfalstvu. Na druhej strane, viera bez pokánia je odporná ľuďom okolo nás a je v podstate mŕtva a neúčinná aj pred Bohom. Zmysel Večere Pánovej je v Jánovi 6,35. Môžeme vierou prichádzať k Pánovi Ježišovi a nebudeme nikdy hladní a smädní. Apoštola Petra našiel Pán Ježiš. Aj nás vyzýva, aby sme klopali, prosili, hľadali a dá sa nám nájsť. Lebo On kvôli tomu prišiel, aby hľadal a zachránil, čo bolo zahynulo. Skús prísť k najbližšej Večeri Pánovej s úprimným pokáním a vierou voči Nemu a verím, že zažiješ niečo, čo tento svet nepozná: odpustenie a prijatie v láske!