Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. apríla 2011

Lebo moje neprávosti siahajú mi nad hlavu, sú pre mňa ťažšie ako ťažké bremeno. Ide o obraznú reč. Srdce môže horieť vášňou, pomstou, ctižiadosťou a iným zlom. Ten nečistý plameň môže spáliť celý život časný i večný. Emauzským učeníkom horelo srdce svätým ohňom, ktorý zapálil Duch Svätý. Niet divu, veď nevedomky počúvali vzkrieseného Ježiša. -- Ten Boží oheň nie je vždy príjemný. Teraz učeníkov obvinil z lenivosti srdca veriť prorokom. Možno ich veľmi nepoznali a veľmi sa o nich nezaujímali. Úlohou Ducha Svätého pri každom človeku je usvedčovať ho z hriechu a priviesť k poznaniu, že bez Kristovej obete je stratený, aj keď sa pokladá za dobrého a slušného. Nie raz sa toho Božieho ohňa bojíme. Nechceme, aby sa dotýkal nášho srdca, aby odhalil našu lenivosť poznávať Božie Slovo, Božiu vôľu, aby nás usvedčoval z hriechu. Zrejme ani netušíme, ako blahodarne ten oheň prepáli, očistí a uzdraví nielen srdce, ale celý náš život! On otvára duchovný zrak pre poznanie a prijatie Pána Ježia. On vlieva silu do našich unavených nôh, aby sme s novým nadšením bežali zvestovať iným, že Ježiš Kristus žije, že je Pánom!