Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. apríla 2011

Občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím. Apoštol Pavel prosí pre milosrdenstvo Božie členov rímskeho cirkevného zboru, aby zmenili doterajší spôsob služby Bohu. Čo bolo pri nich zlé a prevrátené? Kresťania v Ríme žili vo veľmi nemravnom pohanskom prostredí. Tamojší pohania prinášali svojim modlám rôzne obete a táto modloslužba vplývala na ich zmýšľanie a konanie, viedli roztopašný život. Toto malo silný vplyv aj na tých kresťanov, ktorí ešte nedávno boli pohania. Oddeľovali bohoslužbu od praktického života. Odbavili služby Božie a mysleli si, že viera sa týka len ich vnútra, duše, mysle a s telom si môžu robiť, čo chcú. Preto apoštol Pavel žiada, aby Pánovi odovzdali aj svoje telá a so sebazaprením ich obetovali Bohu. Bývalí Židia vedeli, že každá obeť Bohu má byť bezchybná, čistá. Podobne aj kresťania majú byť „Bohu príjemnou obeťou...“. Takou sa stávajú v očistení krvou Kristovou. Nebolo to pre nich ľahké, ale iste mnohí pochopili závažnosť prosby apoštola Pavla a prijali dobré rady tohto listu. Výzva platí aj pre nás! Celý náš život je vlastníctvom Pána Ježiša, lebo nás draho vykúpil. Nerozdeľujme svoju službu Bohu na všedný a sviatočný deň, ani na duševnú a telesnú. Čokoľvek robíme, robme ako Pánovi a nie ľuďom!