Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. apríla 2011

Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky. Kto nechce, hľadá dôvody, ako sa to nedá, kto chce, hľadá spôsoby, ako sa to dá! Prirodzený človek si pri čítaní tohto biblického textu pomyslí: „Kto môže naplniť tieto pravidlá kresťanského života, naplniť povinnosť lásky, odpúšťať aj svojim nepriateľom? To sa nedá! To by ani nebolo správne!“ Z vlastnej sily a dobroty sa to určite nedá, ale kto zmenil svoje zmýšľanie, kto si obliekol nového človeka, kto sa stal v Kristu novým stvorením, kto má srdce naplnené Božou láskou „agapé“, tomu sa to dá, ten „všetko môže v Kristu, ktorý ho posilňuje“ (F 4,13). Je dobré, že si aj dnes čítaš Božie Slovo, že nad ním uvažuješ a dovolíš, aby ti Duch Svätý otvoril duchovný zrak, oživil literu Biblie, viedol ťa k modlitbe aj za svojich nepriateľov, aby si volal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia!“ (L 23,34). Či im bude odpustené bez osobného pokánia a obrátenia, to už nie je našou vecou. My nesmieme brať spravodlivosť do vlastných rúk, lebo platia slová: „Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán!“ (v. 19.) – Jednému nepriateľovi nesmieme odpustiť a uzavrieť s ním mier – SATANOVI! Naopak, potrebujeme proti nemu stále bojovať vystrojení Božími zbraňami (Ef 6,10-20).