Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. apríla 2011

K Tebe hľadia moje oči, Hospodine, Pane; ja v Teba dúfam; nezbav ma života. Žiť na dlh je nepríjemné, ba až nebezpečné. Z milosti Božej som si musel iba dvakrát v živote požičať peniaze od známych, bez úroku, na dôležité životné potreby. V krátkom čase som dlh splatil. Je ťažké radiť nezamestnaným, aby nikomu nič nedlhovali, lebo žiť sa musí a bez peňazí sa to zatiaľ nedá. Požičať si musia. Na druhej strane, pre veriacich ľudí platí Slovo Pána Ježiša (L 6,35): „Čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajte za to“, teda bez úroku – úžery. Pôžičky z bánk a rôznych agentúr, aj keď je to legálne, sú úžerou, lebo viac zaplatíme, ako sme si požičali. Preto platí, že pokiaľ je možné „nikomu nič nedlhujte!“ K tomu treba pripojiť ešte iné biblické slovo: „Nepatri k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy!“ (Pr 22,26). Niektorí ľudia sa veľmi snažia zistiť, ako a kde si požičať, ale už nie ako dlh čím skôr vrátiť. Preto kresťan nemá podporovať nezodpovednosť iných a podvody. Je dobré nemať dlhy. A predsa veriacemu človeku zostáva dlh lásky voči Bohu a blížnym. Lásky v našich vzájomných vzťahoch nikdy nie je dosť. Láska Kristova nás zaväzuje, núti milovať, odpovedať na Božiu lásku. Ak sme spasení z milosti, neznamená to, že zabudneme na cenu výkupného, na obeť Pána Ježiša. Veľmi draho sme boli vykúpení! Náš život patrí úplne Jemu aj dnes.