Slovak Czech English German Polish

Apríl

Štvrtok, 21. apríla 2011

Hľa, ja ich pretavím a preskúšam.

Čítať ďalej: Štvrtok, 21. apríla 2011

Piatok, 22. apríla 2011

Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude Hospodin jediný a Jeho meno jediné.

Čítať ďalej: Piatok, 22. apríla 2011

Sobota, 23. apríla 2011

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval.

Čítať ďalej: Sobota, 23. apríla 2011

Nedeľa, 24. apríla 2011

K Hospodinovi sa utiekam.

Čítať ďalej: Nedeľa, 24. apríla 2011

Pondelok, 25. apríla 2011

Lebo moje neprávosti siahajú mi nad hlavu, sú pre mňa ťažšie ako ťažké bremeno.

Čítať ďalej: Pondelok, 25. apríla 2011

Utorok, 26. apríla 2011

Občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím.

Čítať ďalej: Utorok, 26. apríla 2011

Streda, 27. apríla 2011

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.

Čítať ďalej: Streda, 27. apríla 2011

Štvrtok, 28. apríla 2011

Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky.

Čítať ďalej: Štvrtok, 28. apríla 2011

Piatok, 29. apríla 2011

Ako mnoho je Tvojich diel, ó Hospodine! Všetky si múdro učinil; zem je plná Tvojho tvorstva.

Čítať ďalej: Piatok, 29. apríla 2011

Sobota, 30. apríla 2011

K Tebe hľadia moje oči, Hospodine, Pane; ja v Teba dúfam; nezbav ma života.

Čítať ďalej: Sobota, 30. apríla 2011