Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. mája 2011

Miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin. Je tu závažné svedectvo Písma o tom, že dielo Ducha Svätého je nerozlučne spojené s dielom Ježiša Krista. Toto svedectvo nie je v rozpore s požiadavkou Pána Ježiša: „Treba sa vám znovu narodiť“ (J 3,7). Ak Nikodém nevedel, ako sa to môže stať, bolo to možno aj preto, že dielo vykúpenia skrze Krista ešte nebolo dokonané. Teraz Duch Svätý o tom výrazne svedčí, vedie k viere v Pána Ježiša, a tým k živej nádeji na večný život. Veriaci kresťan má dedičstvo v nebi, ktoré mu nikto nemôže uprieť ani ukradnúť. Môže ho odmietnuť iba neverou. Pokiaľ sme v tele na Zemi, satan útočí, zvádza k nevere a neposlušnosti. Nebeský Otec dopustí aj skúšky, aby naša viera bola očistená tak, ako sa čistí zlato v ohni. – Každá nedeľa, i tá dnešná, je pamiatkou na vzkriesenie Pána Ježiša, na Jeho víťazstvo nad smrťou a peklom. Jeho víťazstvo je i našim víťazstvom, a preto máme dôvod i dnes radostne zvolať: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista...“ Ktokoľvek žiješ bez nádeje a bez Boha na svete, hore hlavu i srdce, lebo je riešenie aj pre teba v prijatí Pána Ježiša za svojho Spasiteľa! Už dnes môžeš dostať živú nádej, ktorá nezomiera ani posledná, ale prechádza do videnia! Haleluja!