Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. mája 2011

Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. Nielenže ochotne počúvaš a čítaš evanjelium, ale si ho prijal za program svojho života. Obdarený vierou a zmocnený Duchom Svätým odolávaš satanovi v skúškach života. Už nie si dieťa vo viere a rozumieš Pánovi Ježišovi, keď hovorí: „Veriacemu je všetko možné.“ Aj Pavlovi, keď vyznáva, „všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“. Dospievanie nebolo ľahké. Určite si prešiel aj tvrdými skúškami, ktoré ťa zocelili vo viere. Teraz si na dobrej ceste. -- Keď sa však obzrieš okolo seba, vidíš pri sebe ľudí, ktorí nekráčajú pevným krokom po ceste za Pánom Ježišom. Niektorí krívajú a potrebujú „barličky“, aby sa podopreli. Iní používajú pomôcky, ktoré si ty už dávno opustil. Ďalší zas pozerajú na tvoj krok za Pánom Ježišom s pobúrením, že kráčaš bez „opôr“. Pavol ich volá slabými vo viere. Ako sa k nim zachováš? Máš dve možnosti. Môžeš sa zamerať na seba, ako farizej, ktorý sa modlil v chráme s publikánom. Dať im jasne najavo: ´som lepší ako vy´. Máš však aj inú možnosť. Príklad Jozefa Jákobovho. V láske zaprel seba a zachránil bratov. Vyskúšaný Božou láskou a naplnený Jeho slovom, poslúchol Pánov pokyn: „Zachráň bratov!“ Pán ti dnes skrze Pavla hovorí: „Nepriveď svojím pokrmom do zahynutia toho, za ktorého Kristus umrel.“ Pán Ježiš nehľadel na naše slabosti. Jeho láska nás zachránila.