Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. mája 2011

Tráve dáš rásť pre dobytok, bylinám na úžitok človeku, aby vyviedol chlieb zo zeme. Založila ju skupinka ľudí, ktorí v skromných podmienkach zachraňovali stroskotancov. Chýr o nej sa skoro rozletel do sveta. Zachránení ľudia posielali štedré dary a sponzori obetovali, aby zvečnili svoje meno. Záchranári mali čoraz lepšie podmienky. Prebudovali stanicu na elegantný klub a začali zabúdať na topiacich sa. Neskôr si však niekoľkí odvážlivci povedali: prvoradá je predsa záchrana topiacich sa. Opustili klub a v skromnosti začali odznova. Po čase aj túto stanicu postihol podobný osud. O niekoľko rokov pobrežie lemoval dlhý rad luxusných klubov. Pobrežie zostalo ako predtým – postrachom a záhubou pre ľudí i lode. Ibaže dnes väčšina vrakov spočíva na dne mora aj s pasažiermi, lebo záchranári zanechali záchranné práce, pretože brzdili ich život v klube. Ten sa stal pre nich dôležitejší. -- Apoštol Pavol pripomína povinnosť vzájomnej lásky a prijímania sa. Tu sa začína i napĺňa služba záchranárov. V Ježišovi Kristovi sa spájame v jedno telo, ktorého je On hlavou. Prijímajúc sa a slúžiac si navzájom budeme naplnení všetkou radosťou a pokojom vo viere. Nie exkluzívny klub, ale zachraňujúce spoločenstvo. Zamyslime sa, či nedostatok radosti v cirkvi, smútok zo vzájomných vzťahov a obava z budúcnosti cirkvi neboli spôsobené neochotou navzájom sa prijímať! Malou snahou zápasiť o seba a iných!