Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. mája 2011

Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália. Potrebuje si dobiť duchovné sily. Práca apoštola Pavla na Východe sa končí. Pavol ju chce zavŕšiť odovzdaním zbierky v Jeruzaleme. Má byť symbolom jednoty kresťanov, bývalých pohanov, zboru v Jeruzaleme. Aj tým Pavol dokazuje svoju vieru, že Kristus zboril priehradný múr medzi Židmi a Grékmi. Teraz Pavol potrebuje posilniť svoju vieru a nabrať nové sily v zabehnutom zbore. Teší sa na kresťanov v Ríme. Má pre nich veľa duchovných darov, ktoré nazbieral počas rokov svojej práce. Aj kresťania v Ríme vlastnia bohatstvo darov Ducha, ktorými obohatia Pavla. Nadto s apoštolom pripravia cestu do Španielska, ktoré bolo nedotknuté evanjeliom Pána Ježiša. To sa stalo pre Pavla veľkou výzvou k misijnej práci. -- Toto slovo nás učí niekoľko dôležitých vecí pre prácu v cirkvi. Pracovník, ktorý vyčerpá svoje možnosti v práci pre cirkev, je Pánovi naďalej potrebný. Jeho použiteľnosť sa nekončí. V práci nazbieral veľa cenných darov, ktoré môže Pán použiť na inom mieste. Skôr ako to urobí, pozve ho k sebe. V spoločenstve svojej cirkvi má pripravené miesto odpočinku a obnovy jeho síl. Zároveň mu ukáže, že ho potrebuje na inom mieste. Postaví mu pred oči nové oblasti práce. Na Pavlovi nám ukazuje ako sa vyhnúť „vyhoreniu“, znechuteniu a zatrpknutiu v Jeho službe. Poslúchnime Ho a skĺbme v sebe Martu i Máriu bez toho, aby sme sa Pánovi ponosovali, akí sme unavení! Ako Pavol budeme z práce pre Jeho kráľovstvo svieži aj po rokoch práce. Nielen farári, ale aj dozorcovia, presbyteri, rodičia, starí rodičia...