Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. mája 2011

Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom. Ježiš je náš Vykupiteľ! Sme ovce Jeho pastvy. Patríme Mu telom i dušou. Dokonané dielo spásy na Golgote nám dáva dar nad dary, ak Mu verní zostaneme. Pozemské ovečky poznajú hlas svojho Pastiera. Nepomýlia si ho v spleti iných hlasov. Dôverujú Mu a nasledujú Ho vediac, že im dá dobrú pastvu a nájde bezpečné miesto odpočinku. Sú neustále pod Jeho ochranou. Pastierova láska a pomoc ich potešuje. -- Obraz vzťahu pastiera k ovciam poslúžil Pánovi k objasneniu Jeho vzťahu k tým, čo dúfajú v Neho. Víťazstvo je vybojované. Patrí každému, kto nasleduje Jeho šľapaje v pevnej viere, že je Kristus. Kvôli Nemu Otec otvára bránu neba každému, kto verí v Syna. Syn potvrdil zasľúbenie Otcovo. Syn a Otec sú jedno. Koho vykúpil Syn, tomu Otec dá večnú slávu. Láska Otca sa zjavila v Synovi. Za túto nezaslúženú lásku, danú nám v Ježišovi Kristovi, spievajme s radosťou: „Boh nás ako Otec vedie šírou púšťou sveta sám, chráni v boji každodenne, milosť silu dáva nám. Aká radosť, aké šťastie, keď nám žiari Slnka svit, Kristus je náš Vykupiteľ, budeme s Ním večne žiť.“