Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. mája 2011

Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným. V cirkvi sa zvykneme oslovovať „brat“, „sestra“. Bohužiaľ, často sa nepoznáme ani po mene, hoci sedíme vedľa seba v kostole nedeľu čo nedeľu. Ako si potom môžeme byť nablízku a na pomoci, keď nevieme, kto je kto a čím práve žije? Apoštol Pavol vzájomné vzťahy nepodceňoval, ale budoval ich do hĺbky. Ten dlhý, pre nás možno nezáživný zoznam mien, boli jeho ozajstní bratia a sestry. S každým z nich ho spájala nejaká osobná skúsenosť, spoločná služba, osobné zápasy, možno dlhé rozhovory a úprimné modlitby. Každému z nich bol ozajstným bratom v Pánovi. Nepodceňujme, ale pestujme opravdivé a živé vzťahy vo svojom zbore. Zaujímajme sa viac jeden o druhého! Vraj testom, ako sa k sebe v zbore máme, je fakt, či sa po bohoslužbách rýchlo rozpŕchneme alebo sa rozprávame, zdravíme, až sa nevieme od seba rozdeliť, lebo je nám spolu dobre. Tam je potom ozajstná duchovná rodina, ktorú spájajú vzácne dôverné vzájomné vzťahy.