Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. mája 2011

Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom Tvojich rúk. Najprv pekné reči, potom rozbroje a pohoršenie. Ako ľahko sa môže tento scenár zopakovať, keď aj k nám zavítajú falošní učitelia so svojím klamstvom?! Nevieme, čo presne tí spomínaní v Ríme hlásali, ale apoštolovi bolo hneď jasné, že im nešlo o Pána Ježiša Krista, aj keď možno mali plné ústa Jeho mena a citátov z Písma. Šlo im o seba, o vlastné záujmy. Ich ego – pyšné ja – ich prezradilo. A zlé ovocie ich pôsobenia v zbore boli samé rozbroje a hádky. To len potvrdzovalo, že ich pôsobenie nie je správne. Napriek týmto ťažkostiam v zbore rímski kresťania dokázali svoju duchovnú zrelosť: boli múdri v dobrom a neprístupní zlému, za čo ich Pavel chváli. Čo im dávalo takú silu odolať a nedať sa pomýliť? Asi to, že boli poslušní Ježišovmu slovu. To im ukázalo, čo je dobré a čo je zlé, čo je pravé a čo falošné. Poslušnosť Pánovi Ježišovi nás aj dnes môže ušetriť mnohých poblúdení. Kiež by sme mali stále na pamäti, že máme byť poslušní Pánovi Ježišovi! To je tá najlepšia prevencia i imunita voči falošným vplyvom.