Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. mája 2011

Jedine Ty poznáš srdce všetkých ľudských synov. Cesta Dávida na kráľovský trón vôbec nebola priamočiara. Už dosť času ubehlo, čo ho prorok Samuel počas Saulovej nevernej vlády tajne pomazal za nového kráľa. Vtedy bol ešte úplne neznámym mladíkom z Betlehema. Ani neskôr, ako zaťovi na Saulovom kráľovskom dvore sa Dávidovi cesta k trónu neskrátila, skôr sa pre žiarlivosť kráľa ešte viac Saula zahatala. Dávid je už síce známy veľkými činmi, ale v kráľovej nemilosti. Ani teraz, keď Saul umiera, nestáva sa hneď kráľom nad celým národom. Jeho vládu uznáva iba časť krajiny, Judsko, a v Chebróne panuje provizórne sedem a pol roka. Dávid nepodniká násilné kroky, aby sa Božie plány s ním hneď splnili. Musí prijať toto provizórium a akceptovať rozdelené kraľovanie, on nad Judskom a Saulov syn Íšbóšet nad zvyškom Izraela v hlavnom meste. Na čo to bolo dobré? Pre Dávida je to škola pokory. Musí sa ozbrojiť trpezlivosťou, ale aj dôverou, že Pán Boh svoje zámery s Ním v príhodný čas plne uskutoční a stane sa kráľom nad celým národom. Možno aj ty prežívaš nejaké osobné provizórium. Nie všetko je ideálne. Buď však trpezlivý a Pán Boh podľa svojej vôle tvoju dôveru korunuje úspechom!