Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. mája 2011

Tvoja pravica by ma uchopila. Politici by sa od Dávida mohli učiť korektnému správaniu voči opozícii. Aj keď bola krajina rozdelená, Dávid nerobil tajné intrigy. Bol za otvorený a férový boj, v ktorom s rešpektom pristupoval aj ku svojim protivníkom. Keď kráľ nad Izraelom, Íšbóšet, a jeho vojvodca, Abnér, sú zákerne zavraždení, Dávid sa neteší z ich smrti, hoci je to v jeho prospech. Svojich protivníkov s úctou pochová a smúti za nimi. Dokonca dá spravodlivo vinníkov potrestať. Dávid sa neriadi prospechárskym heslom: „Účel svätí prostriedky.“ Morálna špina zostane špinou, aj keby bola v jeho prospech. Pán Boh má však svoje a lepšie prostriedky na to, aby sa uskutočnili Jeho plány. Nepotrebuje, aby sme mu pomáhali našimi špinavými praktikami. To Dávid vedel a ctil si Božie pravidlá aj v zápase o trón. Tým si u svojich protivníkov získal rešpekt, ale aj srdce národa, ktorý napokon chcel, aby bol Dávid kráľom nad celým národom. Nerob kompromisy so zlom! Pán Boh Ti ukáže lepšiu a spravodlivejšiu cestu a dovedie ťa do cieľa aj férovými prostriedkami!