Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. mája 2011

Dušu mám stále na dlani; no na Tvoj zákon nezabúdam. Pokušením každého vládcu je samotné vládnutie. Uplatňovať svoju moc, realizovať svoje predstavy plne a neobmedzene – to je lákavá až omamná predstava moci. Tak sa z nejedného vládcu stal autokrat až diktátor. Bez ohľadu na to, aké máme postavenie ako veriaci ľudia, vieme, že naše správanie má byť podriadené najvyššej autorite. Tou autoritou je Pán Boh. Na Neho pri svojich rozhodovaniach nesmieme zabudnúť. Dávid, najvyššie postavený – kráľ, na túto podriadenosť Bohu nezabúda. Pýta si radu pre svoje rozhodnutia od Pána Boha. Až s detinskou dôverou konzultuje s Pánom Bohom svoje kroky, len aby konal podľa Jeho vôle. Len tak vedel, že keď povedie národ, nebude to cesta do záhuby, ale k víťazstvu. Pán Boh Dávidovu ochotu nechať sa viesť, nenechal bez požehnania a dal mu nad Filištíncami zvíťaziť. Rozhoduješ sa, bojuješ s nejakým problémom? Hľadaj odpoveď u Pána Boha a On Ti ukáže správnu cestu a dá svoje víťazstvo!