Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. mája 2011

Ty si mi býval na pomoci a v tôni Tvojich krídel plesám. Darmo sa usilujem, nič nevybavím, lebo volanú osobu jednoducho nezastihnem. Spojenie je prerušené. Chýba kontakt, hoci má možno mobil vo vrecku, no keď je vypnutý alebo vybitý, nič nepomôže. Kontakt je dôležitý! Aj Ježiš vedel, že pre nás je životne dôležité byť s Ním v spojení. Použil pre to príklad spojenia vínneho kmeňa a ratolesti. Prečo si niekedy naivne myslíme, že si vystačíme so svojím rozumom a svojimi silami aj bez Pána Ježiša? Teoreticky s Ním súhlasíme, ale prakticky konáme presne tak, akoby sme ani nepotrebovali byť s Ježišom v spojení. Ratolesť však prináša svoje ovocie len, keď je napojená na kmeň. Len tam môže čerpať živiny pre svoj rast a plody. Pán Ježiš vypnuté spojenie s nami nemá, nad tým môžeme dnešnú nedeľu, Jubilate, plesať. Len skontroluj, či ty si dostupný Jeho slovu, Jeho láske, Jeho moci. Lebo len v spojení s Ježišom môžeš duchovne rásť!