Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. mája 2011

Dobre je Hospodinovi ďakovať a ospevovať Tvoje meno, Najvyšší; za rána Tvoju milosť zvestovať a Tvoju vernosť po nociach. Boh pred Dávidom predostiera nádhernú budúcnosť. Lebo nie je až také dôležité, či Dávid postaví chrám. My si možno ceníme viac farárov – staviteľov, ale to predsa nie je ich najdôležitejšia úloha! Nie budovy, ale Ježiš! To je to podstatné! No a práve z Dávidovho rodu raz príde Mesiáš. Ten, ktorého my oslovujeme menom Ježiš. Ten si v našich srdciach urobí chrámy. Najvýnimočnejšia staviteľská akcia na svete! Čo sú všetky naše kostoly oproti tomu, ak Ježiša nosíme v srdci?! -- A z Dávidovej strany je tu veľké ohromenie. Waw! Fakt mne, Ty, Pane Bože, venuješ pozornosť? Naozaj aj pre mňa si poslal svojho jediného Syna? A ak by som bol jediný hriešnik, čo by potreboval Ježišovu obeť na kríži, naozaj by si Ho poslal hoci aj len pre mňa? Ďakujem Ti, Bože, že pre Teba nie som „len“, ale že som pre Teba výnimočný a vzácny! Tvoja milosť je naozaj väčšia ako moje predstavy!