Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. mája 2011

Poďte a čujte, všetci bohabojní, nech vám rozpoviem, čo mi urobil Boh! Dávid sa teda poriadne potkol! Sklamal všetkých, ktorí k nemu vzhliadali, ktorí obdivovali jeho vieru a zbožnosť. Tí „najzbožnejší“ sú mnohokrát najviac a najhoršie pokúšaní. Tí, čo stoja vpredu a pred očami mnohých, prekonávajú najťažšie skúšky. Nie je to náhoda. Náš nepriateľ vie, čo robí! Lebo ak oni padnú, mnohých to pohorší a sklame. Oblieha ich ako revúci lev. Hľadá vhodnú príležitosť, ako ich zdiskreditovať. O to viac sa za nich treba modliť. -- Pády iných nech sú pre nás dôvodom k zamysleniu a pokore. Ak vážne zhrešil niekto, koho vieru som obdivoval, ani aj nemôžem byť namyslený a sebavedomý pre svoju vieru, lebo neviem, kedy sa tiež potknem. A tiež nemám k nikomu vzhliadať, na obdiv a úctu je tu predsa v prvom rade Boh.