Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. mája 2011

Každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinovi. Ak burinu neplejeme, akú úrodu pozbierame? Ak rodičia deti nenapomínajú, ale všetko nejakým spôsobom prehliadajú, čo vyrastie z ich detí? Ak nás Boh prestane napomínať, čo bude s nami? Je však ľahšie prijímať napomínanie než napomínať iných. Je potrebné poznať správny spôsob, ako napomenúť, aby sa to človeka naozaj dotklo, aby to pôsobilo na pokánie, lebo pokánie je užitočné. Vieme hovoriť múdro a s láskou? Nech sa nikto nezatvrdí, ale nech sú ľudia po našich slovách otvorení Božiemu napomínaniu! Lebo to je potom užitočné. A ak po hriechu vyznáme svoju vinu a Boh nám odpustí, neznamená to, že sa zmažú následky našich hriechov! Tie musíme znášať ďalej. Zodpovednosť za následky vlastných hriechov nie je obľúbená. Dokonca sa nájdu aj kresťania, ktorí povedia – mne Boh odpustí, ja už nič riešiť nemusím. To však nie je pravda – ani náhodou! Lavína je spustená a nič podobné sa neobíde bez následkov. Biedny ja, človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, môjho Pána!