Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. júna 2011

Počul si túžbu pokorných, ó Hospodine; utvrdzuješ im srdce. Najmä vtedy, ak je odlúčenie dlhé alebo trvalé. Pán Ježiš dlhodobo pripravoval svojich učeníkov nielen na udalosti spojené s Jeho utrpením a smrťou, ale aj s návratom domov, k Otcovi. Je to len pár týždňov, čo plakali pri hrobe a hneď nato, po troch dňoch, boli účastní nevídaného Kristovho vzkriesenia. Zrazu spoznávajú, ako sa plnia všetky slová, ktoré im predtým vštepoval ich Pán. Je tu odchod, ale vedia, že tým sa ich spojenie nekončí. Už nik nepochybuje o tom, že im Pán Ježiš zošle Ducha Svätého tak, ako zasľúbil. A raz, v Bohom stanovenom čase, sa opäť stretnú. Už vidia naplnenie proroctiev o Jeho Druhom Príchode. Preto ich návrat do Jeruzalema je radostný. Kristus príde v sláve na túto Zem, no učeníci majú naplniť ešte svoje poslanie. -- Návraty, bola jedna z maturitných tém minulý rok v ČR. Študenti v rozprávaní mohli napísať príbeh, ktorý ich zaujal. Môj blízky mladý brat vyrozprával perom to, ako on očakáva návrat Pána Ježiša späť na túto Zem. Čo to pre neho znamená a ako sa na tento návrat pripravuje a teší. Je to odvaha a úprimne tohto mladého muža obdivujem. Dúfam, že aj skrze toto svedectvo sa niektorí pripravia na stretnutie a nebudú prekvapení!