Slovak Czech English German Polish

Sobota, 04. júna 2011

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju. Milí čitatelia, musím sa priznať, že pri dnešnom biblickom texte som v údive nad tým, ako vážne vzal Pavol svoj život s Kristom. Znova a znova si čítam tento text a pýtam sa, čo hnalo Pavla, že bol ochotný strpieť palicovanie, prenasledovanie i väzenie, ba aj zomrieť. Obetovať všetko. Pavlov zmysel života je zhrnutý v týchto jeho slovách: „Len Kristus bude oslávený na mojom tele, už či životom a či smrťou. Lebo mne žiť je: Kristus a umrieť: zisk.“ -- Len hmlisto vnímame, akú cenu mal pre Pavla Kristus. Ako si Ho zamiloval za to, že prijal oslobodenie a nový život. Tak túžil naplniť poslanie dané Kristom. -- Byť zamilovaný, to sa nedá skryť. Mladý muž nech sa snaží skrývať svoju zaľúbenosť ako chce, nakoniec sa to aj tak prevalí. -- Často sa stretávame s tým, že naše svedectvo neoslovuje našich blízkych. Chceme niečo dosiahnuť v našich rodinách a nejde to. Hovoríme, vysvetľujeme. -- Oni však musia vidieť zmenené naše životy. To, ako sme si Krista zamilovali, že žije a koná v nás. To o čom hovoríme, i žijeme, má pre nás skutočnú cenu.