Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. júna 2011

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Otázku nedostatku vody sme roky na Slovensku vnímali len ako vzdialenú informáciu. Tu, kde pod každým kopcom vyviera pramenistá voda, nemôže byť smäd problémom. Tento stav, zdá sa, je už aj u nás minulosťou. Voda sa stáva predmetom tvrdého biznisu a stáva sa najdrahšou surovinou na Zemi. Čo je však závažnejšie, voda – jej dostatok či nedostatok – sa stáva otázkou života a smrti. Vodu nie je možné ničím nahradiť. -- Ak Pán Ježiš pozýval ľudí a ponúkal uhasiť smäd, to by v Izraeli nebolo nič nezvyčajné. Len málokto chápal, o aký smäd a aký nápoj sa jednalo. -- V Ježišovej výzve poznávame súčasne niekoľko dôležitých momentov: -- Ak niekto žízni – človek sám musí poznať pravdivo svoj stav a prázdnotu. -- Nech príde ku mne – kde všade a čím sa snažia ľudia uhasiť smäd (rôzne duchovné prúdy, cvičenia, okultizmus, východné náboženstvá...). Kristus je príliš radikálny. -- Napije sa – je tragédiou zomrieť od smädu pri prameni vody. Kristus ako nápoj je zdarma, ale nikomu ho nelejú do úst nasilu. -- Rieky živej vody potečú z vnútra – moc Ducha Svätého v živote Božieho dieťaťa sa nedá skryť ani zastaviť. Upchať vyvierajúci prameň je nemožné, po chvíli vyrazí na inom mieste a s väčšou silou. -- Buďme otvorení konaniu Ducha Svätého v nás aj dnešný deň!