Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. júna 2011

Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností. Viete si predstaviť futbalový zápas, kde hráči nemajú záujem a snahu dostať sa k lopte a dať regulárny gól súperovi? Možno by mali pre takýto prístup aj vysvetlenie: súper je agresívny, rozdáva kopance, hrá nefér. Často takto vyzerá náš duchovný zápas. Náš súper, tvoj súper, „hrá“ nefér, je agresívny a podvádza. Nejde však o hocijaký zápas. Ide o zápas za vieru v evanjelium, ktoré znamená život. Ak si „pri lopte“, nediv sa, že na teba protivník útočí. Je to veľká výsada, ak ťa protivník považuje za nebezpečného. Nedá sa byť zadobre s oboma bojujúcimi stranami. Len dobrých bojovníkov posiela Pán Ježiš do ostrých súbojov.