Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. júna 2011

Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu. Boli napísané ľuďom, pre ktorých sa viera v Pána Ježiša Krista stala dôležitou, pre ktorých sa život podľa Ježišových pravidiel stal dôležitým. Zdá sa, že toto odporúčanie je takmer neuskutočniteľné. Je to ako pokoriť niektorý vrchol v Himalájach. Dokážu to len niekoľkí „fanatici“. Prirodzené ľudské „ja“ chce mať pravdu, chce hľadať výhody pre seba, je ctižiadostivé. Toto naozaj nie je text pre tých, ktorí neokúsili premieňajúci Boží dotyk. Len u Boha je zdroj na takýto výkon. V jednej mládežníckej piesni sa spieva: „Prosíme Ťa, Pane, daj nám silu, chceme začať Tvoje slová žiť...“ Možno ťa niektorí označia za fanatika, iní za blázna, ale ak si „bláznom pre Krista“, výsledok za to stojí.