Slovak Czech English German Polish

Streda, 08. júna 2011

Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Odkiaľ sa to dozvieme? No predsa z Biblie! Ale je rozdiel, ako ju čítame. -- Bolo to v časoch socializmu. Prekvapilo ma, keď som sa dozvedela, že jedna mladá pracovníčka okresného výboru komunistickej strany zháňala Bibliu. Mýlite sa, ak si myslíte, že sa chcela dozvedieť niečo o Bohu, o Ježišovi, o sebe. Nie, ona chcela mať prehľad, čo je tam napísané, aby mohla útočiť na veriacich ľudí. Dodnes nepochopila nič z toho, ako zmýšľal Ježiš Kristus. Dodnes nevie, prečo opustil slávu neba a stal sa človekom, ktorý zomrel potupnou smrťou na kríži. Mnoho ľudí necíti potrebu pýtať sa na Ježiša: Kto to je? Prečo prišiel? Ako zmýšľal? Čo sa s Ním stalo a prečo? Týka sa ma to? Nemal by som pred Ním skloniť svoje kolená a uznať Ho za Pána?