Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. júna 2011

Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha. Veď on bol ako my! Mal okolo seba ľudí, na ktorých sa mohol spoľahnúť, ale aj iných, ktorí ho sklamali, robil si plány, organizoval, spoliehal sa na milosť Pána Ježiša, veril, bál sa o život Epafrodita, ktorého vyslali za ním Filipskí kresťania, radoval sa z jeho uzdravenia. Napriek „obyčajnosti“ jeho radostí a starostí bola jeho služba neobyčajná. To preto, že dovolil, aby ho Pán Ježiš použil v službe Božiemu kráľovstvu. Aj ty si môžeš uprostred obyčajnosti života každého dňa uvedomovať neobyčajnosť Božieho záujmu o teba, o ľudí okolo teba. Aj tvoj život môže byť neobyčajne užitočný pre Božie kráľovstvo!