Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. júna 2011

Ó Hospodine, postav mi hliadku k ústam a dvere mojich perí chráň. Ľudia radi hľadajú medzi svojimi predkami niekoho významného, sú hrdí, ak takého nájdu, zdôrazňujú svoj pôvod. Bohu však nestačí rodový pôvod ani náboženská príslušnosť. Božími deťmi nás robí Duch, v ktorom slúžime Bohu a chválime sa tým, čo pre nás urobil Pán Ježiš Kristus. Prekážkou Božej milosti však nemusí byť len pýcha na pôvod. Môže to byť aj tvoje postavenie, funkcie vo svete, v cirkvi, tvoje schopnosti a všeličo iné, na čom si zakladáš. Ak ide o získanie Krista a o postavenie Božieho dieťaťa, potom to všetko stráca cenu. Patriť Jemu, dôverovať Mu, je nadovšetko. Nespoliehaj sa na spravodlivosť, ktorú získaš svojím životom, ale na tú, ktorú ti dáva Kristus prostredníctvom viery.