Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. júna 2011

Z Neho sa teší naše srdce, veď v Jeho sväté meno dúfame. Sľub, ktorý v tomto texte Pán Ježiš vyriekol, splnil do bodky. On odišiel, aby v Jeho mene prišiel od Otca Duch Svätý. Je nebiblické prosiť, aby Otec zoslal Ducha Svätého. On to už urobil. Duch Svätý prišiel. On prebýva v každom veriacom človeku. Ak niekto nemá Ducha Kristovho, nie je Jeho (R 8,9). Prejavy prítomnosti Ducha Svätého vo veriacom človeku by mali byť viditeľné. Preto prosba, ktorú máme vysielať, je prosba o naplnenie Duchom Svätým. Neznamená to, že dostávame z Neho viac, ale že On zapĺňa väčší a väčší priestor v mojom živote. Je to obraz domu s mnohými miestnosťami. Dovoľ Duchu, aby naplnil a ovládol všetky oblasti tvojho života! Znamená to, že Duch Svätý dostane viac z teba, dáš Mu viac priestoru. Ježiš sľubuje: Prídeme k tebe a budeme bývať u teba (v. 23). Plnosť Ducha je poslušnosť. Byť pod Jeho vedením, kontrolou, žiť, konať, ako najlepšie viem, to je poslušnosť. Toto je nepretržitý proces; každý deň môžeš prežívať v nádhernej spoločnosti.