Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. júna 2011

Keď som mlčal, práchniveli mi kosti. Lebo dňom i nocou ťažko na mňa Tvoja ruka. Vtedy som ti vyznal svoj hriech. Najznámejší žalm 23 sa začína slovami: „Hospodin je môj Pastier, nebudem mať nedostatku.“ Nehovorí o nadbytku, luxuse alebo o nadštandardnej životnej úrovni, ale o tom, že nebudem mať nedostatku. Inak povedané, budem mať všetko potrebné pre každodenný život. Toto ubezpečenie predchádza vyznanie „môj Pastier“. To je vyjadrenie blízkeho osobného vzťahu. Takto to vyznáva aj apoštol Pavol: môj Boh uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. (v. 19) -- Je to jeho trvalá skúsenosť a skúsenosť všetkých, ktorých Pastierom je Hospodin – On sa postará. -- On sa postará predovšetkým tak, že si použije tvoje ruky, nohy, srdce, rozum, ochotu, domácnosť, peňaženku. Preto by malo byť pre spoločenstvo Jeho nasledovníkov samozrejmé, že sa postará aj o svojich núdznych. Znakom duchovnej kvality našich spoločenstiev nie sú ani tak povznášajúce bohoslužby, radostné chvály, či rozmanité aktivity, ale schopnosť postarať sa o svojich núdznych. Pán Ježiš o takejto starostlivosti povedal: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov (najnúdznejších, najbezmocnejších, najbezbrannejších), mne ste urobili. (Mt 25,40) -- Pán Ježiš sa sklonil k nám v našej najväčšej núdzi – v hriechu a stal sa najopovrhovanejším pre to, aby nás zachránil. Dal nám príklad a chce, aby sme Ho nasledovali.