Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. júna 2011

Dal som im aj svoje dni sviatočného odpočinku, aby boli znamením medzi nimi, aby poznali, že ja, Hospodin, ich posväcujem. Najčastejšie spomínaným slovom v tejto kapitole je spravodlivosť, spravodlivý. Ako je opísaný spravodlivý človek vo veršoch 6 - 12 tejto kapitoly? Je požehnaný, jeho osoba, meno i pamiatka. Má múdre srdce a žije podľa Božieho Slova. -- Chodí bez úhony a bezpečne, priamymi cestami. Nespôsobuje bolesť úskočnosťou a falošnosťou. Jeho ústa sú prameňom života, nevyvoláva nenávisť ani rozbroje. Spravodlivý nie je pre svoje osobnostné kvality, ale tým, že je ospravedlnený Pánom Ježišom Kristom. V Ňom mu boli odpustené jeho hriechy. Je naplnený Božou láskou, ktorá prikrýva všetky priestupky. „...láska prikrýva množstvo hriechov“ (1Pt 4,8).