Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. júna 2011

Ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom. Aj úprimne zbožní, Bohu oddaní kresťania sa občas nevyhnú otázke, čo mám z toho, že som veriaci? -- Veď bezbožným sa darí rovnako dobre, ak nie lepšie a neobmedzujú ich požiadavky Božieho Slova. -- Táto téma – prečo sa bezbožní majú dobre a zbožní sa trápia, je pomerne častá aj v Žalmoch. -- Typický je v tomto ohľade Žalm 73. Pýta sa nevyslovenou otázkou, čo má zbožný viac oproti bezbožníkom? Záver Žalmu je odpoveďou: Božiu blízkosť. Tá je viac, ako všetko ostatné. Jedna kresťanská pieseň hovorí: „Pane môj, keď Teba mám, nič si viacej nežiadam.“ -- Verš 24 tejto kapitoly ubezpečuje – túžba spravodlivých sa naplní. Túžba zbožných je založená na budúcnosti. Budúcnosť je v Pánovi Ježišovi Kristovi istá, slávna a dokonalá. -- To nám dáva istotu pre prítomnosť – Božia blízkosť je zárukou najvyššej kvality – života založeného na správnych hodnotách, života smerujúceho k dokonalosti v Božom kráľovstve.