Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. júna 2011

Pokorní budú jesť a na chváliť budú Hospodina tí, čo Ho hľadajú. Pán Ježiš sa v svojich rečiach často vracal k posolstvu Starej zmluvy. Jeho súčasníci dobre poznali Písmo, veď ho pravidelne počúvali. Možno práve na túto časť myslel Pán Ježiš, keď u Lukáša v šiestej kapitole hovorí: „Dávajte a bude vám dané.“ Je to také jednoduché. V čom je teda ťažkosť, nepochopenie, či problém plniť to? Chce to odvahu, najskôr dať a potom čakať, či sa oplatí dávať. Táto Božia ekonomika, či hospodárenie s Ním je zvláštne. Tí, ktorí sa na Pánovo požehnanie spoliehali a spoliehajú, vyznávajú: S Hospodinom sme nemali v ničom nedostatok. Tak hovorili učeníci, ktorých vyslal Kristus Pán. Tak svedčili celé generácie v našej cirkvi. Tak svedčila vdova v Sarepte, keď sa odvážila a poslúchla proroka Eliáša a najskôr mu pripravila posúch z poslednej múky a oleja. Tak vyznával izraelský národ, keď putoval do Kanaánu z egyptského otroctva a trvalo to 40 rokov – nielen stravou, ale aj oblečením a obuvou boli zaopatrení. Keď Pán Ježiš nasýtil päťtisícový zástup, bol tam chlapec, ktorý dal dve ryby a päť chlebov. Ten neznámy chlapec sa vzdal svojho podielu a to prinieslo požehnanie pre taký veľký zástup. Neviem, či si teraz v letnom čase pamätáte, ako ste videli do diaľky cez stromy, keď nebolo na nich v zime lístie. Teraz však cez strom nevidíte, lebo je obsypaný lístím. Aj v tento deň ťa Boh v láske pozýva, aby si bol spravodlivý s tým, čo ti zveril. Zároveň ti však dáva svoj sľub, že ťa požehná.. „ale spravodlivý bude pučať ako lístie.“