Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. júna 2011

Každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený. Mať radosť v každom čase (pravdaže, nie keď plačem nad odchodom blízkeho) by malo byť pre veriace srdce niečo prirodzené. O našom Spasiteľovi čítame, čo Mu robilo radosť: „A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia“. (L15,5) Učeníci mali najväčšiu radosť, keď sa im démoni poddávali v Pánovom mene. Ich Učiteľ im hovorí, z čoho majú mať najväčšiu radosť: „radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach“ (L10,20). Aj v nebi je radosť v súvislosti s tým, čo sa deje na zemi. „Hovorím vám: taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie“ (L15,7). Anjel zvestuje pastierom na betlehemských poliach radosť, ktorá bude u všetkého ľudu: „lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán“ (L2,10). Radosť, ktorú nám dáva Boží Syn, nám môže vždy rozjasňovať tvár a to ťa môže upokojovať aj v tento deň. Veriace srdce hľadá poznanie, to značí, každý deň viac a viac poznávať Boha Stvoriteľa, Pána Ježiša, Vykupiteľa a Ducha Svätého – Posvätiteľa. Radosť je vlastnosť, ktorá má zdobiť tvoje kresťanstvo. Ako sa prejavuje radosť v tvojom duchovnom živote? Vidia radosť tvoji blízki? Vidia radosť tvoji spolupracovníci, priatelia, susedia? Želám ti, aby aj v tento deň radostné srdce rozjasňovalo tvoju tvár.