Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. júna 2011

Vráťte sa ku mne – znie výrok Hospodina mocností – a ja sa navrátim k vám. Žalmista vo svojom živote viery pochopil, o čo ide: „Tebe pripomína moje srdce, Tvoj príkaz: Hľadajte moju tvár! Tvoju tvár hľadám, Hospodine.“ Hľadať vždy najskôr to Božie. Neunáhli sa so žiadnym rozhodnutím, či sa týka riešenia každodenných vecí alebo niečoho veľkého! Aj za vypovedanú myšlienku sa modli rovnako vážne, ako za životné rozhodnutie, ktoré ovplyvní celé životné smerovanie – voľba školy, zamestnania, životného partnera, stavba domu a podobne. Práve v tom sa mám vrátiť k Hospodinovi, že sa vždy pýtam na Jeho vôľu a čo je pre mňa dobré. Veď to, čo dnes považujem za správne a múdre, zajtra môže vyzerať úplne ináč. A v prečítaných slovách Písma je pre mňa aj krásny Boží sľub: „On naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa.“ V kázni na vrchu to Pán Ježiš vyjadril slovami dnešného evanjelia: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ Na hľadanie treba vynaložiť aj námahu a dosť často nadmernú námahu, aby sme našli tú správnu cestu, správny spôsob riešenia. Ak hľadáš Božie s úprimnou dôverou, že Hospodin vie, čo potrebuješ, potom ideš vo svojom živote správnym smerom. Koľko rozhodnutí ťa dnes čaká? Modli sa pri každom z nich a dôveruj, že Hospodin vie, čo potrebuješ aj to, čo bude pre teba a tvojich blízkych to najlepšie! Každé rozhodnutie nech ťa posunie bližšie k tvojmu Bohu dnes i každý deň života! Nech máš Pána Ježiša pred očami v Jeho celonočnom modlitebnom zápase pred vyvolením 12 učeníkov!