Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. júna 2011

Obráťte sa a budete žiť! Celá piata kapitola Jánovho evanjelia svedčí o Božstve Pána Ježiša nad človekom i svetom. Pre nás tam však zaznieva veľmi dôležité Ježišovo svedectvo: Ja nie som samozvanec, Ja som prišiel v mene Otcovom, a preto, lebo ma On poslal. Ak by sme si len toto zapamätali, tak to stačí. Pán Ježiš by bol najradšej, keby všetci prijali Jeho príchod ako príchod Mesiáša. On sa nedal odradiť neúspechom, s ktorým sa stretával. Nedal sa odradiť ani nepochopením a neprijatím. Preto sa Otec nebeský k Nemu priznáva: pri krste v rieke Jordán, na hore premenenia, dokonca i v hrobe. To nás môže znova utvrdiť, že Pán Ježiš prišiel v mene Otcovom. A potom sú tu aj divy, ktoré koná v mene nebeského Otca a On sa aj vtedy priznáva k svojmu Synovi. Ježiš musí s ľútosťou v 40. verši povedať: „Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.“ A to je nielen smutné, ale aj nepochopiteľné, že Ten, ktorý prišiel v mene Otcovom, je odmietaný. Skúmajme Písmo aj v tento sviatočný deň, aby sme sa utvrdili vo viere v Pána Ježiša, ako pravého Božieho Syna, skutočného Mesiáša, ktorý prišiel od Otca!