Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. júna 2011

Hospodin chráni duše svojich zbožných. Zažili ste už niekedy situáciu, že ste boli šťastní a vďační za to, že máte strechu nad hlavou? Počas letných prázdnin sme si s kamarátkou hľadali v cudzej krajine letnú brigádu a chodili sme z obchodu do obchodu od rána do večera niečo vyše týždňa. Nohy nás veľmi boleli, pociťovali sme neistotu a sklamanie, že sme stále nič nenašli. No večer, keď sme sa vrátili do nášho „domova“, boli sme šťastné, že sa máme kde zložiť, že máme svoje útočisko. Neviem, čo by sme robili v tej ďalekej krajine, keby sme nemali prácu ani bývanie. Pán Boh nás v dnešný deň chce utvrdiť v tom, že On je pre nás jedinou istotou v tomto neistom a nestálom svete. Nech by nás čokoľvek zranilo, ublížilo nám, nech by nás ktokoľvek zradil alebo opustil, predsa len máme nášho Pána. K Nemu môžeme kedykoľvek prísť a On nás nikdy nepošle preč. Iba u Neho máme svoju „strechu nad hlavou“ a nemusíme sa báť ničoho. Tak poďme aj dnes do Jeho útočiska a nebojme sa, lebo „meno Hospodinovo je pevnou vežou“!