Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. júna 2011

Pokoj, pokoj ďalekému i blízkym – vraví Hospodin – ja ho uzdravím! Keď sme boli ešte deťmi, rodičia nás vychovávali aj tým, že nám ukazovali, čo je pre nás dobré a čo nie. Nie vždy nám všetko dovolili, ukazovali nám, že existujú hranice, ktoré nemôžeme prekročiť. Teraz sa snažíme tieto pravidlá odovzdať svojim deťom. V čase výchovy sme často protestovali, boli sme nespokojní, no dnes sme svojim rodičom vďační, lebo veci vidíme inak. Pán Boh má pre nás tiež určité pravidlá, podľa ktorých máme žiť. Sú to Jeho prikázania, ktoré nájdeme v Božom slove. Nie vždy sa nám možno celkom páčia, nie vždy s nimi súhlasíme, dokonca niekedy aj protestujeme. Nesmieme však zabudnúť, že to nie sú len príkazy či zákazy. Sú dané pre nás, Božie deti, ako prejav lásky nášho nebeského Otca. On nás chce ochrániť pred problémami, pred záhubou, pred chorobami či sebazničením. Nežime ľahostajne voči Božím prikázaniam a vštepujme ich aj svojim deťom! Nedajme sa strhnúť tým, čo je dnes moderné! Lebo nie všetko moderné je aj správne. Držme sa radšej Božieho Slova, ktoré nám ponúka pravidlá pre život – život pod Božou milosťou a s Jeho požehnaním!