Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. júna 2011

K Tebe volám, Hospodine, hovorím: Ty si moje útočisko, môj podiel v krajine živých. Slovo má veľkú moc. Prežívame to neraz na vlastnej koži. Slovom dokážeme povzbudiť, potešiť, pomôcť, ale aj uškodiť, zraniť či zradiť. Ohováranie patrí medzi najčastejšie hriechy, ktoré páchame. Je veľmi ľahké hovoriť o tom druhom, keď pri nás nie je. Ale nie je to správne. Pán Boh nám to zakazuje. Namiesto klebiet, či rôznych „pikošiek“ sa viac sústreďme na to, čo buduje a nie na to, čo rúca. Aj Peter a Pavol, ktorých si dnes pripomíname, mali nejaký ten problém, počúvali nejaké reči, ale nakoniec predsa len našli spoločnú cestu, riešenie, ktoré im Pán Boh ukázal. Nenechali sa strhnúť zlým, ale hľadali Božiu vôľu. Dúfali v Hospodina a On im pomohol. Pán Boh riadil ich kroky. Aj my Mu dovoľme, aby nás viedol a riadil naše kroky! Nenechajme sa premôcť zlým, ale aj v dnešný deň hľadajme pre náš život Božiu vôľu! Vážme slová, pretože to, čo raz vyslovíme, sa už nedá vziať späť! Keď cítime, že s nami niečo nie je v poriadku, prosme Pána Ježiša, aby nám pomohol obstáť! On pomohol aj svojim apoštolom a viedol ich tou správnou cestou, tak prečo by to neurobil aj pre nás?