Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. júna 2011

Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány. Myslím, že dnešný deň patrí medzi najobľúbenejšie dni žiakov a študentov a, samozrejme, aj učiteľov. Končí sa školský rok. V prípade, že vysvedčenie nie je veľmi uspokojivé je to však pre niektorých skôr deň hrôzy. Lebo je to aj deň pravdy, deň, ktorý odzrkadľuje celoročné úsilie, či už v dobrom alebo v zlom. Dnes myslíme aj na onen veľký deň, keď sa stane zjavným naše celoživotné snaženie pred tvárou Božou, keď Syn Boží zasadne, aby odkryl, čo je skryté a vyslovil posledné rozhodnutie. Budeme sa tešiť alebo budeme zahanbení? Snažme sa získať „výbornú“ z najdôležitejšieho predmetu viery činnej skrze lásku, aby sme sa mohli tešiť u nášho nebeského Otca! Aj počas prázdnin sa vzdelávajme v Božom Slove, v Biblii! V nej nájdeme nekonečnú múdrosť, omnoho vzácnejšiu ako všetky vedomosti tých najmúdrejších kníh. Akú známku by sme dostali, keby nás Pán Boh začal skúšať zo znalostí Jeho Slova? A čo život podľa Božích prikázaní? A čo život vo viere, láske a nádeji? Premýšľajme nad tým v dnešný deň, kým trvá čas milosti. Obstáli by sme pred naším Pánom na výbornú alebo nedostatočnú?