Slovak Czech English German Polish

Jún

Utorok, 21. júna 2011

Spas ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu, buď mu pastierom a nos ho naveky.

Čítať ďalej: Utorok, 21. júna 2011

Streda, 22. júna 2011

Každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený.

Čítať ďalej: Streda, 22. júna 2011

Štvrtok, 23. júna 2011

Vráťte sa ku mne – znie výrok Hospodina mocností – a ja sa navrátim k vám.

Čítať ďalej: Štvrtok, 23. júna 2011

Piatok, 24. júna 2011

Oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce.

Čítať ďalej: Piatok, 24. júna 2011

Sobota, 25. júna 2011

Bol som s tebou všade, kadiaľ si chodil.

Čítať ďalej: Sobota, 25. júna 2011

Nedeľa, 26. júna 2011

Obráťte sa a budete žiť!

Čítať ďalej: Nedeľa, 26. júna 2011

Pondelok, 27. júna 2011

Hospodin chráni duše svojich zbožných.

Čítať ďalej: Pondelok, 27. júna 2011

Utorok, 28. júna 2011

Pokoj, pokoj ďalekému i blízkym – vraví Hospodin – ja ho uzdravím!

Čítať ďalej: Utorok, 28. júna 2011

Streda, 29. júna 2011

K Tebe volám, Hospodine, hovorím: Ty si moje útočisko, môj podiel v krajine živých.

Čítať ďalej: Streda, 29. júna 2011

Štvrtok, 30. júna 2011

Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány.

Čítať ďalej: Štvrtok, 30. júna 2011