Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. júla 2011

Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život. Hovorí sa, že pomstychtivosť, odplata za krivdu, pôsobí najväčšiu radosť. Keď nám niekto ublíži, naše vnútro nám hovorí, aby sme mu to vrátili a nie iba raz, ale niekoľkokrát. Snažíme sa uplatňovať pravidlo „oko za oko, zub za zub“. Alebo „koľko ty mne, toľko aj ja tebe“. Zvlášť nás to trápi vtedy, keď si uvedomíme, že ľudia, ktorí sú neveriaci, ktorí ignorujú Pána Boha, sa majú lepšie ako my, veriaci. Akoby sa na nás toho valilo viac a viac. Pritom sme verní Pánu Bohu. Právom sa teda pýtame: prečo sa majú neveriaci niekedy lepšie ako veriaci? Prečo sa nespravodlivým darí viac ako tým, ktorí žijú čestne? Božie Slovo nám však hovorí: „nevzbĺkni hnevom proti zlosynom, nežiarli na bezbožných, lebo zlý nemá budúcnosti...“ Pamätajme na to, že aj keď sa v tomto živote darí viac bezbožným, dravým, zákerným, vo večnosti to bude inak. Pán Boh odmení našu vernosť, čestnosť, spravodlivosť. Títo prijímajú to dobré teraz, dočasne, aj to s mnohým trápením, ale nás čaká skutočná odmena u nášho Boha. Čo je lepšie? Chvíľková radosť a potešenie, alebo to, čo je večné? Prosme Pána Ježiša, aby nám dal lásku k nepriateľom či nespravodlivým! Aj keď sme unavení z bezbožnosti a neprávosti okolo nás, predsa pomáhajme aj tým, ktorých vedú na smrť! Našou najväčšou radosťou nech je večný život s Pánom Bohom v nebesiach! Radujme sa z toho aj dnes!