Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. júla 2011

Nasýť nás ihneď zrána svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni radostne plesali. Nedeľa je dňom Božieho pozvania k opravdivému životu. Naliehavosť tohto pozvania zaznieva aj z podobenstva o veľkej večeri. Pán Boh obetoval svojho Syna kvôli nám, ľuďom. V Ňom nám pripravil všetky podmienky k plnosti života časného i večného. No my Ho neraz odmietame, sme ľahostajní voči Jeho volaniu. Často sa vyhovárame podobne, ako muži z podobenstva. Máme množstvo inej neodkladnej práce, množstvo povinností, iných záujmov. Akoby sme boli krátkozrakí. Na všeličo si nájdeme čas, len na Pána Boha a Jeho Slovo nie. Je nedeľa – deň Pánov. Ako ho prežijeme? Nájdeme si výhovorku, prečo nejsť do chrámu aj napriek Božiemu pozvaniu? Alebo sme vstali s myšlienkou, „dnešný deň chcem patriť Tebe, Pane“? Neodmietajme Božie pozvanie do spoločenstva, neodmietajme pozvanie k stolu Pánovmu vtedy, keď máme k tomu príležitosť, nevyhovárajme sa! Aby sa nám nestalo, že aj nám potom na konci zaznie: „...ani jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsi mojej večere.“ Buďme vďační za Božie pozvania, ktoré stále počúvame a neodmietajme ich. Lebo nevieme, dokedy trvá čas milosti. Čo ak ma dnes Pán Boh pozýva naposledy?