Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. júla 2011

Svoje sväté meno učiním známym uprostred svojho izraelského ľudu. Myslím, že poviem len všeobecnú pravdu – my, ľudia, nemáme radi skúšky. Skúška totiž odkrýva pravú skutočnosť. Skúšky v škole ukazujú, koľko vieme, skúška odvahy odkrýva mieru našej ustráchanosti a zbabelosti, skúška v extrémnej situácii ukazuje, do akej miery som pripravený nesebecky reagovať, „keď ide o život“. Aj naša viera musí prechádzať skúškami. Načo by bolo dobré žiť vo veciach existenčne najdôležitejších vo falošnej predstave? Veď by sa nám to mohlo extrémne vypomstiť. To je asi hlavný logický dôvod, prečo sa skúškam viery nesmieme vyhýbať. A napriek tomu, aj tu sme schopní žiť v sebaklame. Pestujeme si skrytú, teoretickú vieru a utešujeme sa, akí sme svätí! Konečným produktom našej viery sú predsa naše skutky. Samozrejme, žiadny skutok sa nezrodí z ničoho. Predchádza mu myšlienka a tá je formovaná iba z fundamentu hodnôt, ktorý nosíme v sebe. Lepšie povedané, ukladáme v sebe, v archívoch nášho vedomia, ktorý je akousi knižnicou alebo skladom. No videl som už všelijaké sklady harabúrd a zbytočností. Z toho mám vždy najväčší strach. Nie je sklad môjho ducha preplnený zbytočnosťami, ktoré sú nepotrebné pre tento život a už vôbec neobstoja na váhach večnosti? Áno, denne sme okupovaní množstvom výziev siahnuť po pseudohodnotách (z gr. pseudos = lož, omyl). Pozrite sa na pokušenia dnešnej šťavnatej doby! Denne stále viac na nás, najmä z obrazoviek TV, dolieha neodbytný hlas konzumnej doby: bez tohto jogurtu nebudeš ideálne zdravý, bez tejto banky nebudeš dosť bohatý, bez nášho poistenia nebudeš mať pocit bezpečia, bez tohto auta nebudeš nikdy dosť rýchly, bez mobilného telefónu nebudeš IN! A tak sa tieto malé výzvy stávajú našimi malými pokušeniami získať tieto malé pôžitky a malé istoty s nimi. A nielen to. S hrôzou si uvedomujem, že oni sa postupne môžu stať zmyslom ľudského života. Zdá sa vám, že preháňam? Obzrite sa okolo seba! Boh konzumu zachvátil celú planétu. Ešte že existuje prístup k múdrosti ZHORA. Boh to celé vidí s úžasným nadhľadom. Vďaka, že máme možnosť vidieť to cez Jeho okuliare! Prosme si Jeho múdry pohľad aj na dnes! A ak príde, nebojme sa aj dnes, v tento obyčajný deň urobiť rozhodný krok viery a povedať: tak dosť!