Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. júla 2011

Aká vzácna je Tvoja milosť, Bože, synovia ľudskí v tôni Tvojich krídel majú útočisko. Vrátim sa ešte na chvíľu k tým archívom nášho skrytého života. To je totiž na ňom veľmi zradné. Nikto nevidí, čo sa v ňom naozaj skrýva. Čo si do neho denne ukladáme. Iba Pán Boh. On hľadí do nášho srdca. Má tam neobmedzený prístup. Preto je pre život viery každého z nás kľúčovo dôležité hrať „poctivú hru“ s Pánom života. Viem, znie to divne, napísať to takto, ale naše duchovné bytie je obyčajne najmenej rozvinutá časť nášho JA. Popri našom dynamickom telesnom a duševnom živote sa nášmu duchu sotva niečo ujde. Ak naše vnútorné sklady ukrývajú skryté, nelegitímne žiadosti akéhokoľvek druhu, napríklad nutkavú túžbu byť bohatší ako môj sused, šikovnejší a lepšie prosperujúci na vysokej škole ako môj spolužiak, závisť pôvabu a krásy priateľky, ukrývanie pohŕdania a hnevu voči mojej urozprávanej svokre, nevyriešený konflikt s manželom..., je to ako tehotenstvo! Žiadosť je proste počatie – počiatok nového života. Nie však dobrého života. Preto, že tento život sa skončí smrťou! Na sto percent! Boh to tak povedal a pre mňa je to absolútny psychológ. Vie to, lebo to vidí. Ak nebude tento zárodok okamžite zabitý, porodí hriech a smrť. To je jediný legálny abortus! (Abortus, potrat. = prerušenie tehotenstva). Každý kresťan si musí dnes uvedomiť, že miera, akou sme dnes pokúšaní, nemá v dejinách obdobu. Mienkotvorné mediálne technológie robia svoju prácu. Boli stvorené, aby menili mienku nás, ľudí. Kto je za nimi? Ich majitelia, biznis, zisk, mamon. A kto je ešte za nimi? Knieža, panovník tohto sveta. O čo mu ide? Pomstiť sa Bohu, zobrať mu vzácne ovocie Jeho úsilia. Zmariť slávu a nádheru života. Pohltiť všetko dobré a krásne tmou ničoty, prázdnoty, nezmyselnosti a smrti. Majme oči otvorené, srdcia bdelé a ducha ponoreného v Pravde!