Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. júla 2011

S radosťou svätili sviatok. Ktosi raz povedal: My, luteráni, nemáme radi Jakubovu epištolu. Sám Luther ju nazval slamenou. Prečo? Jakub kladie obrovský dôraz na čin. Viera a skutok – dve veličiny vedľa seba. Spojené a neoddeliteľné ako sestry! Existuje silný druh sebaklamu v našom kresťanstve. Namýšľa si, že stačí forma, rituál, stačí nevynechať, zúčastniť sa, stačí počúvať. Nestačí! Málo je byť iba poslucháčom! Ak sa slová, pravdy, postoje, charakterová premena nestane doslova realitou v našom živote, nestalo sa skoro nič. Znie to veľmi radikálne, ale nič menej sa s tým nedá! Každé náboženstvo, a kresťanstvo zvlášť, volá po zviditeľnení vnútorného obsahu. Mám vo svojom okolí niekoľkých radikálnych ateistov, ktorí vyčítajú kresťanom najmä pokrytectvo. „Jedno hovoríte – iné robíte. To je o čom?“ Ak o nás ľudia vedia, že sme kresťanmi, členmi Evanjelickej cirkvi, chodíme každú nedeľu poctivo do kostola – a náš jazyk chrlí hnev, ohovára druhých a nerozpráva o ničom inom iba o bulvárnych pletkách, čo si má o našom Bohu pomyslieť okolo žijúci sused? Vďaka Bohu, máme dnes v rukách Bibliu! Kompletnú, plnú nádherných ľudských príbehov, obrazov o dôležitých i márnych veciach. Nikdy pred nami, celé tisícročia ľudia nemali tento dar úplného Božieho zjavenia v slove. Toto Slovo má v sebe všetko. Inšpiráciu, podnet, zázrak počatia nového života. Je však „odsúdené“ do role semienka. Ak nenájde pôdu, nič sa nestane! Čo je pôda? Srdce, ktoré nielen vypočulo, ale aj vzalo na vedomie, rozhodlo sa vecou zaoberať a konať. Ak je môj jazyk týmto dnešným slovom „pristihnutý“ pri klamstve, či neúprimnosti, musí nastať zmena! To je zmysel náboženstva, zmluvy medzi Bohom a človekom. Metanoia = zmena mysle. Boh sa nepotrebuje zmeniť, On je dokonalý. Ja sa potrebujem premieňať! Boh neprichádza s ponukou zlepšenia našich pocitov a zabezpečenia našich telesných potrieb. Boh nie je ani sociálna poisťovňa, či zdravotný servis. On vo svojom Slove prináša zmenu. V tých semienkach je život. Pokiaľ ich my vpustíme jedným uchom dnu a druhým VON – nič sa nestalo ani nestane! -- Aké Boh zasieva semienko zmeny v Jakubovom texte dnes? Ak si vo vzťahoch urozprávaným a málo počúvajúcim človekom – zmeň TO! Ak nemáš ani dnes v pláne činnosť, ktorú Jakub nazval: „s tichosťou – prijímať – vštepované SLOVO“ – zmeň TO! Nájdi a nachádzaj si tento čas! A nech je dostatočne tichý, hlboký a úrodný!