Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. júla 2011

Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti ma podopri! A dostali sme sa k jadru Jakubovej epištoly. Skutky sú tým očakávaným dieťaťom viery. Pomôžme si týmto obrazom: viera je nenarodené dieťa. Niekedy aj dlho nosené. Niekedy aj prenášané dlho za termín. Je dieťaťom, aj keď ešte nenarodeným. Má všetko, rastie, vyvíja sa. V istom vhodnom čase však musí prísť na svet. Ak by sa v biologickom živote nenarodilo, bola by to jednoznačná anomália. Dostalo by sa do ohrozenia života a zrejme by zomrelo aj s matkou. Ak sa veci viery nestanú skôr alebo neskôr zjavnými, vystavujú sa nebezpečenstvu smrti. Tak to asi myslí Jakub. Viem, že je mnoho vecí v našom živote, ktoré boli počaté alebo pohnuté vierou, ale z nejakých dôvodov sa nenarodili na svet. Zostali a zostávajú uväznené v našich útrobách. Raz som mal malý slovný spor s jedným človekom, tiež kresťanom, o radosti. Spor bol o tom, či má byť radosť zo spasenia, zo života s Bohom, z Jeho zasľúbení, lásky, iba ukrytá alebo aj zjavná. On tvrdil, že táto radosť je vec intímna a veľmi osobná. Ja som tvrdil, že je to tak isto vec verejná. Ak je totiž väčšina z nášho skrytého života viery iba vec súkromná, potom sme odsúdili okolitý svet k tomu, aby „nevidel nášho Boha“, ktorý je v nás a žije a vyjadruje sa aj prostredníctvom nás. Aké hlboké súkromné nedorozumenie! Ináč to niektorí ľudia zvyknú povedať aj takto: „Moja viera je moja osobná vec!“ Populácia našej krajiny zahŕňa 84 % kresťanskú väčšinu. Ak by táto väčšina úprimne a prirodzene vyjadrovala svojho Pána a Spasiteľa počas každého dňa a neurobila by zo svojej viery skrytú osobnú záležitosť, neuhasila by jej pravdivé a autentické prejavy hanblivosťou, strachom a rozpakmi (a vyhla by sa charizmatickým extrémom a zákonníckemu fundamentalizmu), boli by sme kresťanskou Mekkou Európy. Naša viera musí byť prakticky užitočná. Úžitok je niečo, bez čoho to nemá zmysel. Úžitok našej viery musí byť vyjadrený aj v našich vzťahoch, našich cirkevných komunitách i v našej krajine. Dá sa to zmeniť? Je čas viac sa usilovať o zviditeľnenie našej viery dobrými skutkami.