Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. júla 2011

Prevraciate veci! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi: Neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi: Nič nechápe? Sú najmúdrejší tí, čo majú tituly pred menom i za menom? Nazdávam sa, že vzdelanosť človeka ho nerobí automaticky múdrym. Apoštol Jakub označuje dve charakteristiky pravej múdrosti: 1.) Múdrosť sa prejavuje dobrým obcovaním (= správaním, spôsobom života, ako pristupujem k druhému, ako spravujem svoju rodinu...). Pamätám si na roky vysokoškolského štúdia, keď som 5 rokov strávil v Bratislave medzi ostatnými študentmi. To, čo sa dialo na internátoch, ma nepresvedčilo, že toto je špička tých najmúdrejších v našej spoločnosti. Aj po rokoch pohľad na dnešných titulovaných ľudí, na ich správanie, usporiadanosť rodinného života a pod., ma len utvrdzuje v už spomínanom tvrdení. 2.) Múdrosť sa prejavuje v skromnosti. Je to vedomie, že som stále malý, nepatrný a vždy je omnoho viac toho, čo ešte neviem, ako toho, čo už poznám. Vo vyučujúcich knihách Starej Zmluvy čítame, že „počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom“ (Ž 111,10; Pr 1,7; 9,10). Pretože nechceme uznať nad nami Boha ako najvyššiu autoritu a myslíme si, že sme nezávislí, že si môžeme robiť, čo chceme, zostala nám iba tá naša ľudská (zemská) múdrosť. Tá sa prejavuje sebeckosťou, vášnivosťou, povýšenectvom, nepokojom – to všetko vidíme okolo seba. V jednom preklade Písma je táto múdrosť označená ako pudová. Rozmýšľajme nad každým znakom múdrosti zhora uvedených vo v. 17! A modlime sa, aby nás dnes Pán viedol k takémuto počínaniu!